Tag Archives: svordomar

Sila ord och svälja handlingar

– Programledarna svär för mycket. Det hör inte hemma i TV på bästa sändningstid, när massor med barn tittar.

Ovanstående uttalande är inte ordagrant återgivet utan mer ett samlat återgivande, men skitsamma. Det gällde melodifestivalen igårkväll.

Personligen tycker jag att svordomar är helt harmlösa. Varför skulle det vara ett problem att programledarna svär? Vad menar du att det skulle göra för skada? Det handlar om ORD. Det är inte ens ord som är riktade mot någon människa, inte ord menade att göra någon ledsen eller arg. Bara vanliga förstärkningsord. Enda anledningen till att du stör dig på dem är förmodligen att du lärt dig en gång i tiden att just de här orden är fula. Vilka ord som anses fula varierar över tid.

Ja, det är viktigt att vuxna är förebilder för barnen, så att barnen kan lära sig vad som är viktigt. Därför ser jag en massa andra saker som händer på bästa sändningstid i TV som betydligt mer problematiska. Som att en av programledarna i melodifestivalen igår gjorde en snabbutflykt till Italien för ett tramsreportage. Med största sannolikhet flög hon. Detta är en av många små (och stora) saker som bidrar till normaliserandet av saker som är väldigt skadliga för miljön.

Men den sortens saker reagerar ingen på. Istället hänger man upp sig på svordomar.

Vilket har störst påverkan på vår överlevnad och vårt samhälle i det långa loppet?

Ja, det är okej att mina barn svär

Jag är uppvuxen med att man inte svär. Jag tror att jag var en bit över tjugo innan jag svor första gången. (Och det tog ytterligare några år innan min mamma hörde det – och blev lite småchockad.)

Idag har jag inga problem med att svära.

Förändringen hänger förstås delvis samman med mitt allmänna ifrågasättande av religionen jag vuxit upp med. Att man inte skulle svära hängde ju i grunden ihop med religion. Utan religiös tro fanns inga skäl att låta bli de där orden.

Idag ser jag klassiska svordomar som användbara förstärkningsord. Ord finns (oftast) för att de behövs. Och förstärkningsord behövs. Ibland behöver man uttrycka något riktigt kraftfullt. Försöker man ersätta svordomarna med andra ord, så blir ju de orden i praktiken också en sorts svordomar – och samtidigt får man inte till den där kraftfulla effekten som en ”riktig” svordom kan ge.

Jag ser alltså inga principiella skäl att inte svära. Och därför är det inte heller förbjudet för mina barn att svära. Varför skulle jag förbjuda dem? Jag skulle ju inte kunna försvara eller argumentera för den hållningen. Däremot har jag förklarat för dem att många andra människor, till exempel lärare och dagispersonal, inte tycker om när man svär, att de kan bli ledsna eller så, och att det därför är bra att låta bli att svära på skola och dagis och över huvud taget när man är med människor man inte vet vad de tycker i frågan. Och att om man har regler i till exempel skolan om att man inte får svära, så ska de givetvis följa reglerna. Men att hemma får de göra som de vill.

Grundprincipen är hänsyn och respekt för andra människor. Att inte i onödan göra andra människor ledsna, och att respektera att människor blir ledsna av olika saker. – Och självklart finns det ord som – trots att ord bara är ord – är helt olämpliga att använda, på grund av andra sorters laddning. Men då handlar det inte om (att de är) svordomar.

Jag har för mig att jag hört åttaåringen svära kanske en eller ett par gånger. Totalt, alltså. Men jag kan också minnas fel.