Grannfejden i 100koll premierar utspridd energianvändning

Så här sätts poängen i Grannfejden:

Den poäng varje deltagare får baseras på hur mycket el man sparar varje dag jämfört med föregående år, från den 14 april och fram till den 29 juni.

Du får 5 poäng för varje sparad procent el. Eftersom vi med Grannfejden vill ta reda på hur deltagarna framförallt med enkla medel kan spara el så kan man maximalt få 100 poäng per dag, motsvarande en besparing på 20 procent. Har man sparat mer beror det troligtvis på större insatser, som att man t ex bytt uppvärmningstyp, vilket inte är fokus för just denna utmaning.

Om du förbrukar mer el än föregående år någon dag så drar vi av 5 poäng för varje procent, dock maximalt 10 poäng.

Det innebär att oavsett hur mycket man sparar så kan man inte få mer än 100 poäng er dag – men om man gör av med lite extra el någon dag så tappar man poäng. För att få så bra poäng som möjligt så bör man smeta ut sin elanvändning jämt över dagarna.

Vi gör ofta av med mer el på helgerna. En väldigt avgörande faktor är att vi ofta tvättar på helgen. Då har vi hunnit spara på oss ordentligt med tvätt, och har tid att tvätta rationellt, med fulla, genomtänkta maskiner och flera maskiner efter varandra. Det är precis så man bör göra. Men det innebär å andra sidan att vi enstaka dagar har en högre elförbrukning än ifjol. Och det förlorar vi på i Grannfejden.

För övrigt har vi nu nått Level 17. Det innebär att huset börjar likna ett slott – och att det nästan inte finns någon gräsmatta kvar på tomten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *