Det här med transporter igen

Jag fattar fortfarande inte det här med att transporter både är ett stort problem och inget att bry sig om.

Transporter står för en mycket stor del av utsläppen av klimatpåverkande gaser (och dessutom kväveoxider, partiklar, svavelföreningar och annat). Gång på gång sägs det att det är transporterna som är det stora och ökande problemet. Vi måste minska privatbilismen, och vi måste minska latsbilstransporterna. Och flyget. Och så vidare.

Och samtidigt heter det att vi inte ska eller får bry oss om transporterna när vi väljer vara, för det är en så liten del av varans miljöpåverkan som är kopplad till transporterna så det kan vi mer eller mindre bortse från.

Är det senare bara ett spel för gallerierna, för att EU:s frihandel och globala företag ska kunna få fortsätta att agera som de vill?

Hur kan långväga transporter anses försumbara?

Kan någon förklara för mig?

 

2 responses to “Det här med transporter igen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *