Skatt och utrymme och samhälle

Jag läste ett uttalande av en politiker nyligen. Nu kan jag inte hitta artikeln och minns inte längre citatet ordagrant. Men poängen var att hen menade att vi måste bygga samhället utifrån de pengar som finns att tillgå och att vi inte kan hålla på och höja skatterna, utan de pengar som finns är de som finns, och så får vi anpassa oss efter det.

Jag ser det precis tvärtom. Om man bygger ett samhälle, så sätter man sig ner tillsammans, tittar på vad det är man gemensamt vill skapa och vilka behov det finns. Och sedan skramlar man gemensamt ihop till de kostnaderna på ett rättvist sätt.

Har man ett gemensamt samhälle så är det ett gemensamt ansvar att se till att alla i samhället kan få den hjälp de behöver och att se till att det finns rent vatten och frisk luft och att man inte skadar livsmöjligheter för kommande generationer, och så vidare. Innan vi har löst de bitarna finns liksom inget vits med att ”slippa undan skatt” för att själv ha stora pengar kvar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *