Att köpa saker man inte behöver är fel. Världen dör av det.

Det verkar som att det behövs ett basic uppföljande inlägg till det förra jag skrev. För på twitter fick jag den här kommentaren:

att köpa saker är inte fel, folk lever på att vi handlar, jag är en dålig konsument själv, jag handlar lite, så jag försvarar inte mitt handlande

Och jag svarade:

Att köpa saker man inte behöver är fel. Världen dör av det.

Det där är det korta förenklade svaret förstås. (Eller “Sanne pallar inte skriva så långt på telefonen”-svaret.)

Så vi tar det lite längre här:

Allting vi människor producerar och konsumerar innebär att det går åt resurser. Naturresurser. Sånt där vi hämtar från naturen. Dels råvaror, dels energi. (Det kan mycket väl vara samma också.)

Vissa naturresurser finns bara i en begränsad mängd och kommer inte att nybildas. Andra nybildas – men ytterst få nybildas i den hastighet mänskligheten gör av med dem.

Det finns en begränsad mängd resurser vi kan använda. Vi gör ständigt av med långt mer än denna begränsade mängd.

Förhoppningsvis fattar du det utan att jag skriver det, men för säkerhets skull skriver jag det ändå: DETTA ÄR ETT PROBLEM!

Eftersom vi gör av med mer resurser än de som finns att tillgå så behöver vi göra av med mycket mindre resurser. Och det rimliga då är förstås att först av allt luta med onödig konsumtion. Alltså: att inte köpa saker vi inte behöver. Som oändligt med kläder.

Konsumtionen av nyproducerade kläder och hemtextilier ökar

Konsumtionen av nyproducerade kläder och hemtextilier ökar och förra året låg textilkonsumtionen på cirka 14 kg per person enligt Naturvårdsverkets kartläggning. http://www.naturvardsverket.se/hallbara-textilier/

Slået op af Naturvårdsverket i Fredag den 24. august 2018

 

Men… vi börjar från andra hållet också, va? “folk lever på att vi handlar” från kommentaren ovan.

Nä, folk lever på lönen de får för att vi handlar. Och ja, det är ett systemfel: vi har byggt ett samhälle där folk behöver ha jobb för att få en lön och där det ur den enskilda personens perspektiv kvittar vilken skada det där åstadkommer utmed vägen.

Ta en tröja, en sådan där billig tröja som någon köper och använder en eller ett par gånger. Förenklat:

 • Någon odlar bomullen och skördar den
 • Någon preparerar bomullen – spinner, färgar, producerar tyg
 • Någon syr kläder
 • Någon utvinner olja som kan agera bränsle
 • Någon tillverkar lastbilar och båtar
 • Någon transporterar tröjan över halva världen
 • Någon säljer den i Sverige

Av de ovanstående är det sannolikt bara den som säljer i Sverige som tjänar en rimlig lön och har vettiga arbetsförhållanden. En massa andra människor riskerar sin hälsa i underbetalda förhållanden. Ja, och så miljöbiten. Den där lilla :P Nä, den där bärande. Är det verkligen onödiga saker vi ska satsa de begränsade naturresurserna på?

Tänk dessutom om alla de som ägnar sitt liv, all sin tid, åt att producera, frakta och sälja saker som inte behövs istället kunde använda den tiden till något som bygger hållbarhet!

Folk lever inte på att vi handlar. Inte egentligen. Men vi har byggt ett samhällssystem där folk måste göra dumheter – som skadar dem själva OCH vår värld – för att ha råd att äta. Det är jävligt dumt.

Därav mitt svar:

Att köpa saker man inte behöver är fel. Världen dör av det.

Och visst, ta formuleringen med en liten nypa salt. För behov kan definieras olika. Jag hoppas vi kan få till en värld där vi kan unna oss lite mer än mat så vi inte svälter och textil som skyler oss på överlevnadsnivå. Men ändå. Prioritera för bövelen! ;-)

Hörni, vi passar på att ta några grundläggande relaterade saker när vi ändå är igång!

Generationsmålet

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
– Riksdagens definition av miljömålet

 

Miljöpolitikens fokus och miljömålens precisering

 • Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
 • Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
 • Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
 • Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
 • En god hushållning sker med naturresurserna.
 • Andelen förnybar energi ökar och energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.
 • Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp inkluderar utsläpp i tidigare led

Konsumtionsbaserade utsläpp inkluderar en produkts alla utsläpp som sker i alla led innan den konsumeras, oavsett var dessa utsläpp sker.

Allt som produceras i en ekonomi ingår i nationalräkenskaperna som tas fram av SCB (häri beräknas bland annat BNP) vilket ligger till grund för beräkningarna av de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen.

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser, i Sverige och i andra länder

Här finns fler relevanta diagram om konsumtionsbaserad utsläpp.

Här finns mer bra info.

Och så kan du läsa alla mina inlägg som är taggade med konsumtion.

One response to “Att köpa saker man inte behöver är fel. Världen dör av det.

 1. Bra sammanfattning av vår tids största problem!

  Och tack till ytterligare ett argument för att fler bör dela sina ”villor” med en extra uthyrningslägenhet :)
  Min koppling till möjlighet att gå ned i arbetstid och hållbarheten kring det har varit kopplad till familj, hälsa, välbefinnande mm som ofta dessutom skapar nya mer hållbara val inom andra områden. Har inte gjort den kopplingen mellan arbete och klimat som du tar upp.

  Jag är egenföretagare och jobbar med olika saker för att påverka samhället i en mer hållbar riktning kring familj, klimat, bostäder, företagande, integration och investeringar.
  Jag tjänar pengar på flera olika sätt. Men det är inte kopplat i så stor utsträckning till vad jag lägger min tid på och arbetar med..

  Jag lägger huvuddelen av min tid och min energi på saker jag tycker är viktigt och i områden där jag kan påverka i en mer hållbar riktning. Samtidigt som jag låter min pengar arbeta på samma sätt!

  Här kan fler göra mer för ökad hållbarhet, oavsett om man tänker på klimat eller den sociala delen.

  Om alla ex flyttade sitt kapital (pension/sparande) i en mer hållbar riktning. Kan vi alla vara med och påverka. Tyvärr är pengar makt! Men det kan vi även använda genom att fler gör saker tillsammans!

  Jag kan spara/investera på 4 olika sätt:
  1: lägga pengar på allt, oavsett om det är bra eller dåligt
  2: Etiskt sparande. Jag väljer bort det dåliga ex olja, tobak mm
  3: Hållbart sparande. Välj bort och säg ja tack till bra saker som bra personalavtal, miljöteknik mm.
  4: Påverkans sparande. Spara i sådant du tror på gör nytta. Trädplantering, solpaneler, hållbara boendeformer, företag som minskar matsvinn mm

  Om alla tar ett steg högre upp på trappan med sina pensionspengar och minst 2 steg med delar av sitt sparande kan vi flytta berg!
  Och det häftiga är att det oftast dessutom är mer lönsamt.

  Vi lägger allt på mer hållbara bostäder genom privatuthyrning och trädplantering i Afrika genom http://www.betterglobe.se/41945

  Önskar att vi var fler som gjorde det :)

  Tack igen för ett bra inlägg!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *