Tag Archives: bom

Puts och klimat

Betong och cement och bruk och sånt… det är dåliga grejer för klimatet. Orsakar massor med utsläpp av växthusgaser.

Sånt kan man bli deprimerad av att läsa. Inte minst när man bor i ett putsat renoveringsobjekt och ibland nyttjar en del av dylikt.

Då försöker jag trösta mig och döva mitt dåliga samvete med att det i alla fall är bättre att det är vi som bor här och gör som vi gör än vissa andra renoverare. Vi renoveringsputsar på gammalt klassiskt vis: tar bort det som är ”bom” och putsar om, men låter resten sitta kvar.

För tyvärr är det inte alls ovanligt att folk tycker att ska vi göra det så ska vi göra ordentligt så att allt blir snyggt och nytt. Och så tar de bort all den gamla putsen och putsar om HELA huset. Även om det inte behövs – och även om huset förlorar en del av sin själ, karaktär och historia. Sämre för både plånbok och miljö.

Om hur kraftiga regn kan vara till hjälp i renoveringen

Det finns fördelar med hällregn.

För ungefär den månad sedan hade vi en hantverkare här som gjöt (flöt?) om golvet i vår tvättstuga/pannrum (med bättre lutning), åtgärdade golvbrunnen och putsade om hela insidan av ytterväggen samt en hel del av väggarna i rummet i övrigt.

För två veckor sedan (ungefär) målade vi golvet. Nu tänkte vi ge oss på väggarna. Så igår, när det ändå var skitväder, ägnade jag hela dagen – från tolv till tio – åt att skrubba rent de delar av väggarna som inte är omputsade. Fyra decennier av sot och en del matfett från ännu längre tillbaka (när rummet ifråga var kök – det sitter fortfarande kakel kvar).

Under tiden fortgick regnandet; vi fick totalt drygt 40 mm på ett dygn. Och sakta blev först flera små, och med tiden istället en stor sammanhängande, fläck under fönstret blöt. Och tids nog även ett parti ovanför fönstret.

Självklart hänger dessa problem samman med det ursprungliga behovet av att putsa om väggen: för mycket fukt har vandrat in och med tiden luckrat upp kalkputsen. Så någon egentlig överraskning borde det förstås inte vara. Men det kom ändå i ett väldigt bra läge: innan vi hunnit måla och täcka över. Nu blev det extra tydligt, och orsakar ingen egentlig skada.

Problemen under fönstret är ganska lätta att förstå orsaken till. Vi har delvis renoverat nederdelen av fönsterkarmen – som var murken – och aldrig kommit så långt som till att putsa/mura klart nederkanten på fönsternischen efteråt, än mindre satt dit något fönsterbleck (och det fanns inget fönsterbleck tidigare). Idag har min man dock lekt plåtslagare och satt dit ett fönsterbleck i alla fall provisoriskt i väntan på att det ska torka upp så att vi kan fixa nischen.

Ovanför fönstret är knepigare. Men tittar man på utsidan, så är det nog ”bom” i putsen ungefär där, och dessutom sticker putsen ut lite och bildar en kant, som säkert gör att vatten kan bli stående. Alltså också något att åtgärda när det torkat upp.

I väntan på att det ska torka upp på insidan – hur lång tidet nu kan ta – har jag i alla fall spcklat lite på de gamla väggpartiernas värsta hål.