Tag Archives: föräldraledighet

Varför bryr sig män mindre om klimatet?

Jag har varit på konferens idag. Om genus och klimat. Bitvis väldigt intressant. Tyvärr handlade det inte så väldigt mycket om det jag var mest nyfiken på: Varför män verkar bry sig mindre om klimatet än kvinnor.

Ja, nu generaliserar jag. Det finns förstås massor med män som bryr sig om klimatet. Men trots allt så är det ofta män som flyger mer, kör mer bil och så vidare – reser mindre hållbart, helt enkelt. Och Föräldravrålet rapporterade häromsistens att ungefär tre fjärdedelar av dem som gillat deras facebooksida är kvinnor. Så… sett på ett förenklat generaliserat sätt så finns det en könsuppdelning. Och det är förstås problematiskt – för självklart är män och kvinnor lika viktiga om vi ska kunna få till förändringar.

En del viktiga svar eller teorier fick vi i alla fall idag.

Tydligen kan man generellt konstatera att

  • kvinnor tar risker på större allvar
  • kvinnor är mindre positiva till tekniska lösningar/tror i mindre utsträckning att tekniken ska lösa problemen

(Detta bemöts tydligen ofta av män med att ”det beror på att kvinnor inte kan eller begriper. Men tydligen kvarstår skillnaden i inställning till risker och teknik även om man jämför t.ex. professorer inom fysik av olika kön.)

Och ja, om man tar riskerna mindre allvarligt och dessutom tror att tekniken ska lösa de problem som trots allt finns, så är man förstås mindre benägen att både oroa sig och engagera sig.

Om man problematiserar det lite längre, så är tydligen de som är ekonomiskt trygga benägna att ta större risker. (Män är ofta ekonomiskt tryggare.) De som är ekonomiskt trygga är också i större utsträckning beslutsfattare. Och det innebär att de som är beslutsfattare ofta tar större risker än ”genomsnittsfolk”, och alltså fattar andra beslut än vad folk i allmänhet skulle göra.

Traditionellt har män dessutom mindre ansvar när det kommer till omhändertagande av barn etc.

Det får mig att fundera: tar män som varit föräldralediga mer ansvar för miljöfrågor? De tjänar mindre pengar (i alla fall under den perioden) det vill säga är mindre ekonomiskt oberoende, har ägnat sig åt omsorg för barn, har kanske fått en annan syn på risker… Det skulle i alla fall inte förvåna mig om det påverkar.

Vi fick också höra om forskning som pågår kring klimatskeptiker ur ett genushänseende. Klimatskeptiker är få, oftast äldre män, och dessutom ofta personer med makt (som företagsledare och professorer). Kanske känner de att deras position är hotad – kanske har de mest att förlora på en omställning av samhället? Jag ser fram emot att höra mer om resultaten av den forskningen.

Nästa fråga är förstås vad vi gör åt det här att män är mindre engagerade i klimatet. Mer än att se till att de är föräldralediga, förstås :-)

Mammaledighet – klart jag ska vara hemma!?

Jag har aldrig fått frågan ”Ska du vara mammaledig?” Det bara antas att man ska det när man blir mamma. Oavsett om man vill eller inte.

Pappor däremot, de får frågan. Och kan få argumentera utifrån att de vill, eller tycker det är bra, eller roligt, eller viktigt. För sig själv, eller för barnet, eller för framtiden. För pappor är det något frivilligt, ett val.

Jag ville inte. Eller jo, inför första barnet ville jag väl. Inför andra såg jag det – utifrån erfarenheterna med första – som ett nödvändigt ont. Något att genomleva.
Kort sammanfattat (och väldigt förenklat): jag avskydde att vara mammaledig.

Men jag var det. Och jag tycker att det var rätt att jag var det. Jag tycker att det är min skyldighet som förälder – oavsett mitt kön – att vara hemma med mitt barn under en tid av barnets första år.

Den skyldigheten tycker jag även pappor har.

(Och så kan vi hoppa över alla undantag där det finns medicinska skäl och annat. För det gäller också både mammor och pappor.)

_____________________________

Länkar till några som ser mer positivt på föräldraledigheten än jag – men med samma grundläggande budskap:

Emil Jensen

Ketchupmamman

_____________________________

(Och ja, självklart var min man också hemma med barnen. Ungefär lika länge som jag. Det är så självklart så det behöver väl knappast sägas?)