Bouppteckning

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.

Kan göras av privatperson

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte är familjemedlemmar och som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva av dödsboet. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

Om ni anlitar professionell hjälp med bouppteckningen, till exempel en begravningsbyrå eller jurist, får ni hjälp av dem och behöver inte Skatteverkets broschyr eller blanketter.

Bouppteckning ska skickas inom fyra månader

Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. Skatteverket skickar ett informationsbrev med en förteckning över vilka kontor som handlägger bouppteckningar till dig. Informationsbrevet har ett ärendenummer samt personuppgifter om den avlidna personen. Vi skickar brevet tidigast tre veckor efter dödsfallet.

Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Registrerad bouppteckning behövs ofta för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller era gemensamma konton. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist.

Och så vidare… Ovanstående är hämtat från skatteverket.se

Kontentan är: Bouppteckning är sånt som måste göras. Man kan göra det själv om man vill spara pengar, för det kostar en del.

Men det verkar krångligt. Det verkar vara stor risk att man gör fel.

Och döden genererar en oherrans massa administrativt arbete ändå, med blanketter från försäkringsbolag och annat. Redan mer än vad jag mäktar med, känns det stundtals som. Och jag är inte mitt mest fokuserade och strukturerade jag.

Jag tänker att det får vara värt pengarna att låta någon annan göra det. Lite som att anlita hantverkare när man ska göra vissa typer av saker, medan man klarar att göra annat själv.

Fast snåla ekonomiska Sanne-delen tänker att det är då förbannat slösaktigt i ett läge som detta.

I alla fall, imorgon ska jag träffa juristen som ska göra bouppteckningen. Så nu vill jag bara höra att det är rätt, för jag har nog med mina egna inre/interna ifrågasättanden.

5 responses to “Bouppteckning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *