Tag Archives: fett

Extra fin kallpressad jungfrulig

Vi använder en hel del matolja i matlagningen.

I möjligaste mån vill jag ju ha ekologiska varor. Men det innebär ett problem i det här sammanhanget. De ekooljor som finns att tillgå i affärerna är oljor av fin kvalitet. Extra virgin och kallpressade.

Det är ju trevligt och bra. Jag vill ju inte gärna ha kemiskt extraherad olja*.

Men samtidigt så vill jag inte alltid ha olja med påtaglig smak. Olivolja är gott men det finns tillfällen när även jag föredrar en smakfattig olja. Och nej, då är ju knappast kallpressad rapsolja ett alternativ – den är mycket smakstarkare och mer svåranvänd än olivolja.

Så då blir det ”sunkolja” istället, alltså något billigt ickeekologiskt ickekallpressat. Ofta rapsolja.

Helst vill jag ju ha en smakfattig ekoolja. Och den skulle ju gärna vara lite billigare än finoljorna.

Halvbillig osmakande ekomatolja – finns det?

__________________

* ”kemiskt extraherad olja”:

De flesta vegetabiliska oljor utvinns genom att oljan pressas ur fröet, ibland under uppvärmning till cirka 90 grader. Detta innebär en viss risk för bildning av stekytemutagener och PAH.

För vissa oljefröer görs en kompletterande extraktion med lösningsmedel. Det är tillåtet att använda extraktionsbensin (hexan) för utvinning av fett ur oljefröer. Resthalten av lösningsmedel i oljan får vara högst 1 mg/kg (SLV FS 1993:17). Gränsvärdet baseras på en toxikologisk utvärdering av EU:s vetenskapliga råd. Det finns inga krav på att man på förpackningen ska uppge om den innehåller lösningsmedelsextraherad råvara. Däremot ska det uppges om fettet är härdat. Lösningsmedel används i vid behov för att rena råvaran från föroreningar och naturligt förekommande smak- och luktämnen. De enskilda tillverkarna kan ge närmare information.

Från Livsmedelsverket.

Varför då då?

Glassreklam:

”Low fat. No sugar.” (Eller var det tvärtom?)

Varför då då? Vad är det då för vits med glassen, liksom?