Tag Archives: växthuseffekt

Sanne försöker folkbilda: ozonskikt och växthuseffekt

Det finns en massa saker som jag tycker är självklara, som jag antar att alla vet vid det här laget, och jag blir lika förvånad var gång det visar sig att jag har fel.

Men det är lätt att bli hemmablind, och man ska inte bara anta att folk kan och vet. Ibland ska man istället ta sig tid att förklara.

Så, idag tar vi det här med växthuseffekt och ozonskikt: Det är INTE det förstörda ozonskiktet som orsakar växthuseffekten. (Det här blir, självklart, en väldigt förenklad genomgång.)

Först ozonskiktet:

Ozon är en gas. En ozonmolekyl består av tre syreatomer (till skillnad från syrgas, som består av två syreatomer).

Ozon är både bra och dåligt. Det beror på var det finns någonstans.

Ozon som finns långt uppe i atmosfären (i stratosfären), det vi kallar ozonskiktet, är bra. (Egentligen är det inget ”skikt”, utan en del av atmosfären där koncentrationen av ozon är väldigt hög.) Ozonet där uppe gör nytta genom att minska mängden farlig ultraviolett strålning (från solen) som kommer ner till oss.

Ozonskiktet höll på att förstöras på grund av freoner (klorfluorkarboner) som människor släppte ut. Nu har de utsläppen minskat kraftigt, och ozonhålen börjar läka, det vill säga det har hunnit nybildas en hel del ozon däruppe. (Ozon nybildas hela tiden däruppe, men freonerna gjorde att ozonet bröts ner snabbare än det nybildades.)

Ozon finns också nere vid marken. Det är dåligt. Ozon är nämligen farligt för levande organismer (men sådana finns det ändå inte långt där uppe i ozonskiktet, så det gör inget) – både för oss och för till exempel grödorna på åkrarna.

Ozonet vid marken, som också kallas marknära ozon, orsakas av oss människor. Vi släpper ut kväveföreningar och kolväten (till exempel i bilavgaser), som sedan reagerar med varandra i solljus. Och då bildas ozon.

Vi förstör(de) alltså ozon där det behövs och orsakar nytt där det gör skada… Typiskt människor.

Och så växthuseffekten:

Solens strålar värmer jorden. Värmen stiger sedan uppåt igen i atmosfären och ut mot rymden. Men en del av värmen hålls kvar i atmosfären. Anledningen är de så kallade växthusgaserna, bland annat koldioxid och metan – men i viss utsträckning även freoner.

Växthuseffekten kallas så för att det blir lite grann som ett växthus: värmen stannar kvar innanför taket. Växthuseffekten är nödvändig för livet på jorden – utan den hade det varit skitkallt – men problemet nu är att mängden växthusgaser ökar, och då hålls mer av värmen kvar. Därför förändras klimatet.

Sammanfattningsvis:

Det är inte det förstörda/skadade ozonskiktet som orsakar klimatförändringar.

Beröringspunkter:

  • freoner, som bryter ner ozonet är också växthusgaser (mycket elaka sådana)
  • ozon är en växthusgas (men det är till exempel vatten också. Problemen med växthusgaser uppstår när deras halter i atmosfären ökar)

Så, ja, visst finns det beröringspunkter. Men det beror egentligen på att många av de saker vi människor släpper ut och skitar ner med har flera olika negativa effekter. Det betyder inte att det rör sig om samma miljöproblem.

För dig som vill lära dig mer om ozonskiktet:

Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt

Naturvårdsverket

Mer om marknära ozon:

Miljökvalitetsmålet Frisk luft

Mer om växthuseffekten:

Miljökvalitetstmålet Begränsad klimatpåverkan

Naturvårdsverket