Mer pengar – fler handläggare – kortare handläggningstid

I dagens Sydsvenskan är det en debattartikel om bostadsbyggande – eller bristen därpå. Texten är skriven av en folkpartist i Malmö. Han radar upp en mängd faktorer som han anser bidrar till bostadsbristen och saker som behöver förändras. Bland annat det här:

Att bygga en bostad tar tid. Det involverar många aktörer inom både de offentliga och privata sfärerna. Plan- och byggnadsbesked ska ges och överklaganden kan hindra byggnationen i flera år, vilket bland annat Helsingborgs stad lyfter som ett allvarligt problem. Vi måste förenkla denna process för att kunna bygga snabbare. Att ta bort administrativa hinder är ett sätt att öka nybyggnationstakten.

Jag är inte expert på just handläggning av planärenden och liknande. Men det här är ju inget unikt just i plan- och byggsammanhang. I alla sammanhang där myndigheter har till uppgift att handlägga något som ärende innan något kan ske, så efterfrågas förenklingar och liknande för att det ska kunna ske snabbare.

Man får känslan av att den där utvärderingsprocessen är bortkastad tid. Något man helst vill kuna hoppa över helt.

Men det tar tid att värdera för och emot, väga in alla möjliga aspekter om miljö, sociala faktorer, ekonomi, påverkan på det ena och det andra och det tredje. Och det är viktigt. Det borde varje tänkande människa begripa.

Vissa delar av det går inte att korta ner tidsmässigt, helt enkelt för att det handlar om att det ska finnas en rimlig möjlighet att komma in med överklagande.

Men att processerna hos myndigheter tar tid handlar faktiskt ofta om personalbrist. Det finns regler av olika slag från riksdag, regering och nationella myndigheter som ska vägas samman i besluten, men däremot är man från nationellt håll uppenbarligen inte intresserade av att det ska finnas pengar till att avlöna tillräckligt många handläggare för detta arbete. Uppenbarligen är handläggandet inte tillräckligt prioriterat.

Om det tillsattes mer pengar till handläggning av ärenden skulle fler handläggare kunna anställas, och handläggningstiderna skulle kunna bli kortare.

Och det skulle väl passa bra ihop med att det alltid efterfrågas fler jobb? Men nä just det, det är ju populärare att ge pengar till insatser som på sikt kanske ska kunna skapa nya behov och därmed ny jobb än att faktiskt betala folk för att göra jobb som behöver göras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *