Tag Archives: barnmorskor

Underbetyg åt svenska barnmorskor

Aftonbladet skriver att gravida kvinnor hellre ställer frågor på forum på nätet än till sin barnmorska på MVC.

Jag förstår precis varför. Jag har ju själv i stor utsträckning gjort likadant under mina graviditeter.

Barnmorskor på MVC är, efter vad jag uppfattat, generellt sett dåligt pålästa och uppdaterar sig inte i tillräcklig utsträckning med nya rön. Det är inte alls ovanligt med felaktiga råd. Några exempel:

  • Maten. En viktig sak att tänka på under graviditeten är vad man äter. Dels för att få i sig vad man själv och barnet behöver. Men kanske viktigare (om vi kan anta att de flesta redan innan graviditeten har ett hum om hur man äter nyttigt) för att undvika sådant som är extra farligt under graviditeten. Tyvärr förmedlar många barnmorskor gamla råd som står i strid med det Livsmedelsverket går ut med eller som baseras på deras eget tyckande – helt utan vetenskaplig förankring.
  • Behov av kunskap om diverse funderingar under graviditeten. Kan jag fortsätta träna det här? Är det OK att få massage? Får jag bada i simhallen? Dessa och liknande frågor får du olika svar på beroende på vilken barnmorska du frågar. Och ofta verkar BM:s svar vara baserat på hörsägen, på hennes egen åsikt eller på vad hon vilt gissar i stunden. Ställer man istället frågan i ett föräldraforum så får man ofta flera olika svar som kan vägas samman, viktas utifrån vilket förtroende man har för dem som svarar – och ofta får man en länk till en säkrare källa, alltså i praktiken mycket bättre underlag än man skulle fått hos barnmorskan.
  • En del barnmorskor hänger inte med, läser inte på nya rön, och fortsätter att ge gamla, dåligt underbyggda råd, som faktiskt kan vara förenade med livsfara för mamman eller barnet. Fruktansvärt många BM säger till exempel fortfarande till ALLA gravida (eller gjorde i alla fall för ett par år sedan) att ta järntillskott i slutet av graviditeten. Visst, många gravida behöver det – för att deras Hb sjunker. Men hos en del gravida sjunker inte Hb:t – hos en del stiger det till och med. För dem som har högt Hb eller får det under graviditeten är det mycket farligt att ta extra järn. Det händer att barn dör i slutet av graviditeten på grund av detta. Man ska alltid kolla Hb innan man rekommenderar järntillskott!
  • Det finns tyvärr många många exempel på att blivande mödrar oroat sig för att barnet i magen rör sig mindre, och då har fått lugnande svar från sin barnmorska om att många barn rör sig mindre i slutet av graviditeten och att det inte är något att oroa sig för. Det är inte sant! Och tyvärr har detta i många fall lett till att barnet ifråga dött. Istället hade mammans oro kunnat tas på allvar och barnet hade kunna räddas.

I de två sista exemplen vågar jag nog säga att olika gravidforum på nätet – där föräldrar med tidigare erfarenhet kunnat svara utifrån sin erfarenhet och utifrån den vidare kunskap de sökt – har räddat liv. Troligen många gånger.

Det verkar på många sätt saknas nationella riktlinjer för vilka råd en barnmorska ska ge. När det gäller fosterrörelser pågår ett upprop på Facebook.

En annan viktig faktor är att det ofta är ont om tider hos barnmorskor. Många oroliga och nyfikna förstagångsgravida får vänta framåt vecka 14 eller däromkring innan de får träffa en barnmorska. Vad ska de göra fram till dess?

På det stora hela taget vet man att ens oro eller frågeställningar inte alltid tas på allvar av barnmorskor. Risken att ens oro viftas bort är stor. På nätet kan man ofta hitta någon som funderat i samma banor och som kanske haft skäl att leta vidare information. Eller i alla fall någon som är beredd att lyssna.

Jag tycker att gravidforum på nätet är bra och viktiga. De ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och kan hjälpa till med kunskapsspridning när den källa som borde räcka inte gör det. Men självklart ska man, som alltid på nätet, inte utgå från att all info är korrekt (men det är den ju inte hos BM heller) och noga välja vem man litar på. Samt i möjligaste mån dubbelkolla informationen och allra helst leta reta på ”riktiga” källor. På nätet vet man ju att man ska göra det. Med sin BM borde man kunna lita på att inte behöva dubbelkolla…

____________________________

Allt ovanstående baseras förstås på min egen lilla erfarenhet (ett par barnmorskor) och framför allt på vad som framkommit i många många diskussioner jag deltagit i eller läst på nätet.

Jag ska väl tillägga att jag vet inte hur det är idag. Min minsting är ju tre år nu, så de senaste åren har jag inte deltagit så aktivt i graviditetsdiskussioner på nätet. Men det skulle förvåna mig mycket om det skett någon drastisk förändring hos barnmorskekåren.

Och ja, ungefär samma sak gäller när barnet väl är fött. Visserligen finns det nog oftare (min uppfattning) klara riktlinjer för hur BVC ska gå tillväga. Men å andra sidan verkar det vara ännu fler bland BVC-sköterskorna som predikar sitt eget evangelium och ger råd utifrån sina egna åsikter snarare än utifrån senaste forskningsresultat :-) Jag upplever att det är färre som har förtroende för sin BVC-sköterska än för sin MVC-BM.

Det som slutligen fått mig att överge föräldraforumen på näten, trots allt gott de gett mig, är inte bristen på faktakoll, utan allt skitsnack och alla bråk i trådarna. (Samt att jag inte känner något större behov längre.)