Tag Archives: pollinering

Köp honung!

Honung är viktig. Ekologisk honung är ännu viktigare. Och allra helst ska den, för mig som skåning, vara från Skåne.

Varför honung är viktig?

Därför att bin är viktiga. Bin pollinerar en massa växter. Bland annat grödor som är viktiga för människan. Som äpplen. Utan bin inga äpplen.

Jordbruksverket uppskattade år 2009 att det ekonomiska värdet av pollineringen av odlade grödor i Sverige är mellan 189 och 325 miljoner kronor. Utöver det tillkommer pollination av vilda växter, till exempel blåbär och hallon. Globalt sett är ungefär en tredjedel av den mat vi äter helt beroende av pollinerande insekter, och omkring 85 procent av pollineringen görs av honungsbin.

Det kallas ekosystemtjänster: tjänster som naturen ”bistår” oss med, och som i många fall är livsviktiga för oss. Men som vi oftast inte betalar något för. Snarast struntar vi ofta i att ta hänsyn till dem och riskerar att sabba dem.

Rent vatten är en annan ekosystemtjänst.

Antalet bin i världen minskar. Därför måste vi värna om bina.

Både vilda och tama bin mår bättre utan gifter, och pollineringen blir bättre vid ekologisk odling.

Och ja, i det kritiska läget som råder så är det viktigt att gynna alla bin. Biodlarna – de som håller tama bin – behöver ha betalt för sitt arbete. Och det får de genom att vi köper honungen.

En annan variant är att adoptera ett bi.